Přeskočit na obsah
BS_web_fotky_VINICE

Vinice

Jsme si dobře vědomi naší role při ochraně krajiny a hodnot, které symbolizuje české vinařství. Cítíme spoluodpovědnost za rozvoj oboru, který je součástí našeho společného dědictví. Naši energii, úsilí, péči a nejnovější poznatky proto směřujeme právě tam, odkud pochází naše síla – do vinic. Vinice pro nás neznamenají jen nekonečné řádky táhnoucí se do dálky. Vnímáme je jako součást širšího celku, kulturní krajiny, kde se potkává činnost přírody a člověka.

Aktivně hledáme možnosti v boji proti klimatickým změnám. Ve spolupráci s experty se věnujeme testování nových vinohradnických postupů a technologií tak, abychom pomohli moravským vinicím. Realizujeme vlastní projekt „Do vinic“, který se soustředí na tři klíčové oblasti – podporu vinohradníků, návrat vody a života do vinic a vztahy s obcemi a komunitami.

BS_web_fotky_ENERGIE_a_VODA

Energie & Voda

Udržitelnost pro nás není jen slovo, ale součást filozofie. Věříme, že náš přístup pomáhá chránit a zachovávat přírodní zdroje pro budoucí generace.
Sucho je pro moravské vinice stále větším problémem. Proto je právě šetrné nakládání s vodou naší prioritou. Hledáme cesty, jak efektivně zadržovat vodu v krajině a jak snižovat množství vody používané ve vinohradech i při výrobě vína.

Klademe maximální důraz na efektivitu, proto používáme technologie k monitorování vlhkosti půdy a rostlin. Investujeme také do systémů na úpravu a recyklaci odpadních vod.
Spotřeba energií je při výrobě vína taktéž důležitým faktorem. Proto vynakládáme velké úsilí na minimalizaci její spotřeby, snažíme se zavádět úsporná zařízení všude tam, kde je to možné a trvale tak snižujeme energetickou náročnost našich provozů.

BS_web_fotky_ODPADY

Odpady

Na odpad nahlížíme jako na nový zdroj a ve všech krocích pro něj hledáme další využití. I proto jsme se mohli zavázat, že do roku 2030 skončí méně než 1 % našeho odpadu na skládce.

Hlavní podíl na našich odpadech tvoří sklo, do kterého stáčíme naše produkty, a které je recyklovatelné.
Také velkou část odpadu z lisování hroznů využíváme. Zpracováváme jej na tzv. vermikompost, přírodní hnojivo bohaté na živiny, které vracíme zpět do půdy v našich vinohradech.
Sbohem jsme řekli také papíru. V uplynulých letech jsme postupně přešli na elektronickou komunikaci namísto papírové, a to ve většině našich administrativních oddělení.

BS_web_fotky_OBALY

Obaly

Obal se může zásadním způsobem podílet na zvyšování uhlíkové stopy. Proto přijímáme úsporná řešení ve výrobě, při balení i v dopravě. Díky nim se nám daří významně snižovat celkový dopad na životní prostředí.

Naše produkty nabízíme ve skleněných lahvích, které lze snadno a opakovaně recyklovat bez ztráty jejich kvality.
Bereme v potaz také hmotnost, protože čím těžší lahev, tím vyšší nároky na jejich přepravu. Od roku 2020 pracujeme na zeštíhlení lahví, které nám v roce 2023 přinese úsporu přes 1 200 tun skla.

Lahve jsou ale jen příkladem našeho úsilí. Na snižování hmotnosti pracujeme u všech obalů. Díky tomu jsme jen v roce 2022 ušetřili přes 520 tun obalů.

Buďme Spolu na sítích