Zavřít

Pomáháme lidem vychutnat si jedinečné okamžiky života,
prožívat radost a dělit se o ni se svými blízkými.

Firemní politika

BOHEMIA SEKT je tradiční český výrobce šumivých a tichých vín. Důvěra spotřebitelů ho zavazuje vyrábět kvalitní sekty a vína již více než 75 let. Právě proto dnes pochází více než dvě třetiny sektů vypitých v České republice z jeho produkce. BOHEMIA SEKT zároveň patří k nejvýznamnějším pěstitelům révy a současně je největším zpracovatelem moravských hroznů.

Skupina BOHEMIA SEKT zahrnuje výrobu šumivých vín a významná moravská vinařství. Do jejího portfolia patří vedle značky Bohemia Sekt, nejznámějších sektů v České republice, značky vín Habánské sklepy, Víno Mikulov, Chateau Bzenec, Vinařství Pavlov, značka šumivých nápojů Avanti, či aperitivy Metropol.

Prioritním cílem společnosti je maximální uspokojování potřeb jejich zákazníků a dalších zainteresovaných stran s důrazem na zabezpečení kvality, zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti produktů, na minimalizaci dopadů na životní prostředí a zdraví pracovníků. V této souvislosti usiluje o zvýšení úrovně komunikace se svými obchodními partnery i s ostatními zainteresovanými stranami.

Pro splnění tohoto prioritního cíle vyhlašuje vedení společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. tuto politiku:

Zaměření na zákazníka – společnost monitoruje současné a budoucí potřeby zákazníků, plní jejich požadavky a snaží se předvídat jejich očekávání. Pečuje o rozšiřování znalostí zákazníka o víně, o kultuře konzumace a zacházení s vínem.

Kvalifikace, vzdělávání a motivace pracovníků je rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby společnosti. Soustavným výcvikem a vzděláváním vést zaměstnance ke zvyšování vědomostí a k posilování jejich odpovědnosti v oblasti integrovaného systému řízení tak, aby se předešlo vzniku zbytečného nebo nepřijatelného rizika ovlivňujícího kvalitu nebo zdravotní nezávadnost produktu, životní prostředí nebo zdraví zaměstnanců.

Procesní přístup – řízení podle identifikovaných procesů ve společnosti je základem pro to, aby byla společnost finančně silná, profesionálně organizovaná, optimálně technicky vybavená a schopná pružně a rychle reagovat na požadavky trhu vždy s ohledem na kvalitu, zdravotní bezpečnost, minimální dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Neustálé zlepšování – výsledky průběžného monitorování hlavních procesů společnosti jsou základem pro stanovení cílů kvality a pro zlepšování správné hygienické a výrobní praxe. Monitorování dopadů na životní prostředí určuje cíle a programy neustálého zlepšování environmentálního systému i environmentálního profilu a prevenci znečišťování. Sledování BOZP je promítnuto do prevence úrazů.   

Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy – společnost a její dodavatelé jsou vzájemně závislí. Vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu. Proto společnost působí na dodavatele, aby při svých činnostech dodržovali platné právní předpisy a smluvní požadavky předané společností včetně etických standardů.

Dodržování legislativy a etických standardů – společnost se zavazuje k trvalému dodržování českých, evropských a v případě exportu i dotčených zahraničních právních předpisů nebo jiných právních požadavků k výrobě bezpečné a zdravotně nezávadné potraviny, k ochraně životního prostředí, k ochraně zdraví pracovníků a k dodržování obecně uznávaných etických zásad podnikatelské činnosti a mezilidských vztahů.

Komunikace – společnost otevřeně komunikuje s veřejností, orgány místní nebo státní správy, sdruženími, se zákazníky i dodavateli, přijímá připomínky týkající se kvality nebo bezpečnosti produktů, i dopadů činnosti společnosti na životní prostředí nebo zdraví svých zaměstnanců a vážně se jimi zabývá. Informuje své zaměstnance, osoby pracující pro společnost, veřejnost a další zainteresované strany o této politice a o jejím naplňování.

Vrcholové vedení a řídící pracovníci společnosti vždy jednají v souladu s touto politikou a jsou pro ostatní spoluzaměstnance příkladem.

Zapojení zaměstnanců – u zaměstnanců je podporováno, ale i vyžadováno, jejich zapojení v péči o kvalitu, o zdravotní nezávadnost a bezpečnost výrobků, o životní prostředí, o plnění etických standardů, aby svou práci zlepšovali a svým vystupováním podporovali strategii společnosti, aby dbali na dobrou pověst společnosti a další prosazování etických standardů na veřejnosti.

Ondřej Beránek

Petr Černý

Slavomír Hermann

jednatel

jednatel

jednatel

 

Pokračovat na:

ODPOVĚDNÁ FIRMA