Zavřít

Pomáháme lidem vychutnat si jedinečné okamžiky života,
prožívat radost a dělit se o ni se svými blízkými.

Společnost BOHEMIA SEKT a město Starý Plzenec podepsaly deklaraci o vzájemné spolupráci

Spolupráce města Starý Plzenec a společnosti BOHEMIA SEKT probíhá úspěšně již řadu let. Teprve letos však došlo k oficiálnímu stvrzení společných aktivit. Prohlášení podepsala starostka města Starý Plzenec Vlasta Doláková s ředitelem společnosti BOHEMIA SEKT Ondřejem Beránkem.

Formální potvrzení úzké spolupráce a pevných vazeb mezi společností BOHEMIA SEKT a městem Starý Plzenec obsahuje právě podepsaná deklarace o vzájemné spolupráci. Ta upřesňuje konkrétní formy podpory kulturních, sportovních, zájmových i vzdělávacích aktivit města ze strany společnosti.

„Naše společnost se dlouhodobě profiluje jako společensky zodpovědná firma, která má úzký vztah k regionu a městu, ve kterém působí. V rámci oboustranně výhodné spolupráce poskytujeme městu Starý Plzenec mimo jiné i finanční prostředky, které jsou městem dále přerozdělovány organizacím působícím na území města. Město zná nejlépe význam a potřeby jednotlivých institucí, a proto dokáže lépe než my posoudit zacílení podpory," říká k deklaraci Ondřej Beránek, ředitel společnosti BOHEMIA SEKT.

„Společnost BOHEMIA SEKT je pro naše město klíčovým partnerem a velmi si vážím toho, že spolupráce není jen formální. Věřím, že podpis deklarace bude mít oboustranně pozitivní výsledek. Finanční prostředky dané deklarací celkem ve výši 50 tisíc korun budou v roce 2014 poskytnuty jako příspěvek základním a mateřským školám v našem městě," řekla k deklaraci starostka města Vlasta Doláková.

Stáhněte si tuto tiskovou zprávu

Fotografie