Přeskočit na obsah
Zpět na výpis

BOHEMIA SEKT spouští udržitelný program „DoVinic“

Klimatické změny a nestálost počasí v posledních letech mají výrazný dopad na pěstování vinné révy v Česku. BOHEMIA SEKT reaguje na tuto situaci programem „DoVinic“, který má za cíl podpořit efektivní a udržitelnou péči o vinice a boj se suchem. Hlavním cílem programu je uchovat moravské vinice tak, aby mohly produkovat moravské hrozny i pro budoucí generace.

„Měnící se klima významně ovlivňuje vinohradnický rok. Čelíme novým výzvám a tradiční metody již nestačí. Věříme, že náš program DoVinic pomůže moravským vinohradům, aby nadále produkovaly kvalitní hrozny, které jsou základem unikátního charakteru moravského vína,“ řekl ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek.

Program DoVinic zahrnuje širokou škálu udržitelných aktivit zaměřených na zavádění moderních vinohradnických postupů a řešení problémů spojených se suchem, které má zásadní vliv na vinohradnictví. Když je vody málo, rostlina trpí a úroda je nízká, v opačné situaci rostlina prosperuje a úroda je bohatá. „Celkové množství dešťových srážek na Moravě je každý rok podobné, přesto voda v hlubších sférách půdy ubývá. Místo mírného deště často přicházejí prudké lijáky a voda se nestačí vstřebat, odteče pryč a rostlina trpí suchem dál,“ říká ředitel vinohradnictví Libor Výleta.

Inovativní přístup pro uchování vody v krajině

Jednou z klíčových aktivit programu DoVinic je projekt ozeleněného meziřadí, který BOHEMIA SEKT na jaře realizoval. Toto řešení využívá směsi jetelovin a plodin, které mají za úkol zadržovat vodu v krajině. „Chceme pečovat o půdu přirozenou a biologickou cestou. Mezi řádky révy vinné jsme vyseli směs jetele, ředkve a pohanky, které rychle prorůstají půdou, mají hluboké kořeny a jsou kvalitním hnojivem,“ vysvětlil Libor Výleta.

Na tomto projektu spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně. „Větší množství rostlin v půdě ochlazuje vinici a snižuje výpar. Kořeny zase zlepšují pórovitost půdy a pomáhají vsakování vláhy do podzemních vod a je i způsobem, jak navrátit do vinic život“ popsal profesor Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství. Na jaře se rostliny zapraví do půdy a stanou se organickou hmotou, která na sebe váže vodu a vinicím během vegetace dodá důležité živiny.

Projekt ozeleněného meziřadí je dlouhodobý, protože půda potřebuje dostatečný čas na regeneraci. „Budeme pozorně sledovat stav rostlin a půdy a průběžně vyhodnocovat výnos a kvalitu vždy v porovnání s vinici v konvenčním způsobu hospodaření,“ dodává Libor Výleta.

Pomáhají i žížaly a draví roztoči

Ozeleněné meziřadí je součástí celé řady udržitelných vinohradnických aktivit BOHEMIA SEKTu. Ty zahrnují například využívání biologického hnojiva vermikompostu, který společnost produkuje z odpadu, jako jsou slupky nebo semena (tzv. matoliny), vzniklé během lisování hroznů Tato hnojiva se poté vracejí zpět na vinice jako živiny pro půdu. Společnost dále upřednostnila použití dravých roztočů, kteří likvidují škodlivého roztoče, před chemickými insekticidy. V letošním roce se také stala první společností ve střední Evropě, která testuje vliv ultrafialového záření na ochranu vinic.

Více informací na www.DoVinic.cz.

Zpět na výpis

Buďme Spolu na sítích