Pomáháme lidem vychutnat si jedinečné okamžiky života,
prožívat radost a dělit se o ni se svými blízkými.

Réva vinná vykvetla včas a sucho je zažehnáno, pochvalují si vinohradníci

Vinohradníci dostali od přírody první znamení, kdy se mají letos nachystat na sklizeň hroznů.


 bs


Tisková aktualita

Réva vinná vykvetla včas a sucho je zažehnáno, pochvalují si vinohradníci

Velké Bílovice, 11. června 2020 - Vinohradníci dostali od přírody první znamení, kdy se mají letos nachystat na sklizeň hroznů. Kvetení révy přišlo 9. června, což znamená po několika letech návrat k obvyklému termínu. Nyní je čeká nejnáročnější část roku, během které musí o révu denně pečovat.

Začátek kvetení je důležitý termín pro budoucí vývoj a naznačuje vinařům, jak to bude s vegetací dál. „Každá odrůda má stanovený počet dnů od konce květu do zralosti hroznů, a proto lze poměrně dobře odhadnout počátek zahájení sklizně. Letos to bude zřejmě v obdobném termínu jako v loni, to znamená v první zářijové dekádě,“ řekl vinohradnický manažer společnosti BOHEMIA SEKT Josef Svoboda. Vinohradníci tak neočekávají extrémně brzkou sklizeň jako v roce 2018, kdy museli na vinice vyrazit už v polovině srpna.

Pozdější květ révy znamená pro vinaře více času na zelené práce, které se dodnes provádí i v rozsáhlých vinicích ručně. „Dřív byl nejnáročnější sběr hroznů, nyní je to ruční zastrkování letorostů a podlom. Z velké většiny nám pomáhají externí pracovníci ze Slovenska, kteří už k nám naštěstí mohou dojíždět bez omezení,“ řekl Josef Svoboda.

Srážky pomohly mladým vinohradům

Dešťové srážky posledních týdnů jsou mírně nadprůměrné, a pomalu tak vyrovnávají vláhový deficit z března a dubna. Ten ohrožoval hlavně nově vysazené vinohrady. „Mladé rostliny nemají vybudovaný hluboký kořenový systém, a nedokážou získávat vláhu z podzemních vod. Starší rostliny sucho přímo neohrožuje, ale stresuje je,“ dodal Josef Svoboda. Z hlediska srážek by měla být situace příznivá i v dalších týdnech.

Momentálně tak vinaře nejvíc trápí přemnožená stáda lesní zvěře, která ve velkém ničí budoucí úrodu hlavně v okrajových částech vinic. Zvěř okusuje nové výhony bohužel i s budoucí úrodou.

Cesta ke sběru hroznů je ještě dlouhá, prozatím jsou ale vinaři s vývojem spokojeni, a pokud bude počasí dál vstřícné, mohl by být letošní rok podobný jako ten minulý, který byl na zajímavá vína bohatý.

 Kontakt pro média: 

Michaela Vrbová

PR Manager, PEPR Consulting

vrbova@peprconsulting.cz

+420 737 755 094